โฮมเพจ   /  คั้นเสียชื่อทางวิทยาศาสตร์

คั้นเสียชื่อทางวิทยาศาสตร์

ผักบุ้ง - The-Than

คุณค่าทางอาหาร. รสจืดเย็นช่วยขับพิษถอนพิษเบื่อเมาผักบุ้งขาว 100 กรัมให้พลังงานต่อร่างกาย 22 กิโลแคลอรี่ประกอบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด

(หรือประมาณ 15 กรัม ) และรากต้นจุ้ยขึ้งฉ่ายราว 60 กรัม ใช้ต้มคั้นเอาน้ำ หรือใช้ผสมกับน้ำผึ้งรับประทาน 3.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม้ดอก 40 ชนิด – ดอกไม้

1.ทิวลิป ทิวลิป เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ มีอยู่หลายสี ดอกทิวลิปจะปลูกได้ต้องใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รางจืดล้างพิษ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รางจืดล้างพิษ โดย นางสาวปรียานุช ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่อย - ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล : …

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 5-10 เมตร เปลือกสีเทาอมเขียว เปลือกในสีขาวหนา ผิวเรียบบาง มักมีขนอยู่โดยทั่วไป มียางขาว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน – เรียนรู้ ดูสนุก …

5.การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. ในปัจจุบันมนุษย์เราได้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย แต่เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยสร้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยาหวานชงน้ำเต้าทอง – บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด 670 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรดจากน้ำผลไม้ - Blog Krusarawut

สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาตร์: Ananas comosus) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ลำต้นมีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกได้ง่ายโดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสลดพังพอน สรรพคุณของต้นเสลดพังพอนตัวผู้ 28 ข้อ

Sep 11, 2015· ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของเสลดพังพอน ในใบเสลดพังพอนพบสารหลายชนิด เช่น Acetylbarlerin, Barlerin, Bataine, Scutellarein-7-Rhamnosyl glucoside, Shanzhiside methyl ester เป็นต้น [4] ใบและก้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ้อย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นอ้อย 88 ข้อ

น้ำคั้นสดจากต้นอ้อยมีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็ง โดยขนาดที่ได้ผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง 50% คือขนาดความเข้มข้นที่ 1/16 ส่วน ส่วนสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส้มกับสรรพคุณทางยา แค่ความเชื่อหรือเรื่องจริง - พบแพทย์

ส้ม คือผลไม้อย่างหนึ่งที่ผู้คนนิยมรับประทาน โดยนำมาประกอบอาหารหรือเป็นส่วนผสมขนม หรือรับประทานเพื่อหวังสรรพคุณทางยา ความเชื่อเกี่ยวกับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง เรื่อง …

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง เรื่อง สเปรย์ดับกลิ่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาธารณสุขและสุขภาพ - น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม!!!

"หากไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรือกลิ่นจางมาก ๆ ก็จะไม่ใช่น้ำส้มคั้นสดแน่ ๆ เพราะลักษณะของน้ำส้มคั้นสดทั่วไป ต้องมีสี กลิ่น รสตามธรรมชาติของส้ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจน้ำส้มคั้นบรรจุขวด …

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จากทั้งหมด 15 ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13) พบว่ามีการใช้วัตถุ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พุด ประโยชน์และสรรพคุณ

ลดไข้ ขับพยาธิ โดยใช้ต้นและรากสดพุด 20-30 กรัม ล้างให้สะอาด สับเป็นชิ้นต้มในน้ำเดือด 500 ซีซี กรองเอาน้ำดื่มวันละ 3 เวลา ต่อเนื่องกัน 3-5 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่องหลักสูตร 'วิทยาศาสตร์แห่งความสุข' ของ ม.แคลิฟอร์เนีย ...

หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นภววิสัยไม่สามารถจะนำมาชี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อต้นไม้ในลานเบ็ญ

ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของมะม่วงนั้นมีมากมาย ดังนี้ เช่น -ไฟเบอร์ ช่วยในการย่อยอาหาร และเผาผลาญพลังงาน รหัส 7-34000-004

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of medical sciences)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานเยลลี่จากผลไม้และดอกไม้

ปีค. ศ 2007 ทีมนักวิจัยชาวเยอรมันและเดนมาร์กได้ทำการศึกษาประโยชน์ของผลกุหลาบ ต่อการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ในการศึกษาจากจำนวนอาสาสมัคร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมุนไพรที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ

ใช้ต้นสดหรือเถาบอระเพ็ดประมาณ 30-40 กรัม นำมาตำคั้นเอาน้ำดื่ม หรือใช้ต้มกับน้ำจาก 3 ส่วนให้เหลือเพียง 1 ส่วน ดื่มก่อนอาหารเช้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำส้มคั้นที่คุณดื่ม...จริงหรือปลอม?

จากกรณีน้ำส้มคั้นปลอมที่มีการผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการต่างชาติที่อำเภอมวกเหล็ก และหลอกขายตามท้องตลาดทั่วไปในจังหวัดสระบุรี ราคาขวดละ 20 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ | siamchemi

Nov 16, 2014· ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

[รีวิว] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร พระนครเหนือ

ลองนึกดูสิว่า ถ้าส้ม 100 ผล ที่มาจากคนละต้น นำมาทำเป็นน้ำส้มคั้น คิดว่ารสชาติแต่ละกล่องจะเหมือนกันไหม หรือเข้าไปเดินในซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2562 9 30 แบบทดสอบ - IPST

2 แบบทดสอบวิชำคณิตศำสตร์ ชั้น ป.3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

กะทกรก - วิกิพีเดีย

กะทกรก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora foetida,อังกฤษ: Fetid passionflower, Scarletfruit passionflower, Stinking ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกาจัดปลวก จัดทาโดย 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเทียนหอมไล่ยุง

1. ตะไคร้นั้นถือได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ หรือในท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งสรรพคุณของตะไคร้นั้นถือว่าใช้ประโยชน์ได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มะขามป้อม - วิกิพีเดีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์. เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-12 เมตร ลำต้นมักคดงอ เปลือกนอกสีน้ำตาลอบเทา ผิวเรียบหรือค่อนข้างเรียบ เปลือกในสีชมพูสด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ย่านาง สุดยอดอาหารและยา - STRI ARTICLES

ย่านางเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ราก เถา แต่ส่วนที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ใบ มีข้อมูลจากหนังสือ Thai Food Composition Institute of Nutrition ของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม